Yasal Uyarı

ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. web siteleri içerik görüntülenmesine, kopya edilmesine, çıktı alınmasına ve dağıtımına aşağıdaki koşullara uyulması doğrultusunda izin verir:

  • Bu içerik sadece bilgi amaçlı kullanılır.
  • Bu içerik ticari olmayan amaçlar için kullanılmalıdır.
  • Bu içeriğin her bir kopyası veya kısmı kendi içinde bu yayım hakkı bildirimini içermelidir.

Bu içerikte belirtilen her bir program, yayım, tasarı, ürün, uygulama, yazılım, teknoloji, bilgi, teknik bilgi ya da fikir; ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. veya onun yerel uygulamalarının ya da diğer ilgili gruplara ait fikri mülkiyet hakları dahil diğer hakların konusu olabilir ve bunların kullanım hakkı size ait değildir.
Bu içerik özel bir konu ya da konular hakkında genel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır ve bu tür konulara ilişkin uygulamalar bu içerik içinde kapsamlı bir şekilde belirtilmez. Dolayısıyla, bu içerikte yer alan bilgiler muhasebe, vergi, yasal, yatırım, danışma ya da diğer profesyonel öneri veya hizmetleri içermeyi amaçlamaz.
Bu içerik ve içerdiği bilgiler olduğu gibi verilmiştir ve ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. bu bilgilere veya içeriğe ilişkin sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamış, herhangi bir teminat sağlanmamıştır. ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, bu içeriğin ya da buradaki bilgilerin hatasız olduğuna ya da kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti sağlamaz. ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., kalite garantisi, ticari unvan, belli bir amaca uygunluk, anlaşma şartlarına riayet, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk ile ilgili teminatlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni teminatlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmediğini açık bir şekilde beyan eder.
Bu içeriğin veya buradaki bilgilerin kullanımından doğabilecek riskler size aittir. Bu bilgileri veya içeriği kullanmanız doğrultusunda oluşabilecek zarar riski de sizin sorumluluğunuzdadır.
ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş., onun yerel uygulamaları, bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedarları ya da çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli ya da cezai zararlardan veya sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan zararlardan (sınırlama ve ihmal olmaksızın) ya da diğer türlü bu içeriğin veya buradaki bilgilerin kullanımı ile ilişkili başka herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar, ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’in kontrolünde olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan kaynakların elde edilmesine yol açmaktadır. ROTA S.M. Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. bu kaynakların doğruluğuyla ya da bu kaynaklarla ilgili diğer özellikleri hakkında hiçbir beyanda ya da teminatta bulunmamaktadır.