Kurumsal Finansman ve Kurumsal Yönetişim Danışmanlığı Hizmetleri

Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması,
Şirket değerlemeleri,
Yabancı kuruluşlarla birleşmeler,
Satın alma konularında danışmanlık verilmesi,
Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi,
Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması,
Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması,
Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri,
Şirket bölünme, birleşme ve devir alma İşlemlerinde danışmanlık hizmetleri,
Halka açık olmayan şirketlerin bağımsız denetime hazırlanması,
Şeffaflık raporu ve Kurumsal Yönetim uyum raporları hazırlanması,
Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması,
Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzında danışmanlık,
İcra kurulu üyeliği hizmetleri.