Yabancı Şirketlere Sunulan Hizmetler

  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
  • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
  • Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.