9431accounting-640x330

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Günümüzde, kurumların karlılıklarını etkileyebilecek her türlü yasal düzenlemeye hakim olması beklenilemez. Özellikle, yasal mevzuatın her gün değiştiği Türkiye’de, firmaların ana faaliyet konuları ile ilgili zaman ve kaynaklardan ödün vermeksizin vergisel açıdan kendilerini emniyette hissedebilecekleri yasal açıdan etkin ve güçlü bir işletme ortamı yaratmaları mümkün değildir. Vergi ve Muhasebe uygulamalarına yönelik Mali Danışmanlık alanında hizmet veren müşavirliğimiz, müşterilerimizin kanunen kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanmaları ve sık değişen mevzuata uyum sağlamaları konusunda her türlü desteği sağlamayı amaç edinmiştir.

Bu anlayışımız ışığında müşterilerimize, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Teşvik Mevzuatı, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı ile ilgili olarak mali hukuk ve muhasebe alanlarında ihtiyaç duydukları profesyonel bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Yönelik Müşavirlik Hizmetleri:

-Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Mevzuatları,

-Katma Değer Vergisi,

-Çifte Vergi Anlaşmaları,

-Damga Vergisi,

-Emlak Vergisi Mevzuatları,

-Kambiyo Mevzuatı,

-Yatırım ve İhracat Teşvik Mevzuatları,

-İş Kanunu,

-Sosyal Güvenlik Mevzuatları ve Yönetmelikleri,

-Gümrük ve Yabancı Sermaye Mevzuatları ve Yönetmelikleri,