Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

  • Sürekli vergi danışmanlığı
  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
  • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
  • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
  • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
  • Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.